Načíst další

Ulvang: jedině ekologické produkty

Naše zaměření na společenskou odpovědnost nám umožnilo vytvořit ještě více udržitelnou a vůči životnímu prostředí šetrnou kolekci.

My všichni v Ulvangu se zajímáme nejen o výrobu teplých, funkčních a vysoce kvalitních produktů, avšak soustředíme se rovněž na společenskou odpovědnost firmy. Velmi úzce spolupracujeme se všemi svými dodavateli, abychom si byli jisti zemí původu surovin, které používáme, a abychom mohli garantovat, že vlna, s níž pracujeme, byla získána šetrným způsobem.

Naše etické normy sdílíme se všemi našimi dodavateli a jsou součástí veškerých smluv. Naši dodavatelé s námi musí uzavřít tzv. dohodu o etickém jednání (Code of Conduct - COC).

V Ulvangu zaměstnáváme osoby, jejichž posláním je dohlížet na provozy našich dodavatelů textilu, abychom se ujistili, že veškeré výrobní procesy odpovídají našim etickým normám. V rámci naší společenské odpovědnosti podporujeme rovněž lidská práva, práva zaměstnanců a dělníků, sledujeme dopad na životní prostředí a soustředíme se i na rozvoj celého výrobního řetězce. Všechny tyto činnosti pouze dokreslují náš blízký vztah k přírodě a naše odhodlání zajistit zodpovědné a udržitelné výrobní procesy související s našimi produkty. Naším předsevzetím je rovněž dohlížet a zajistit zodpovědné zacházení se zvířaty. Naším snem je vyrábět veškeré produkty z domácí, norské, vlny, avšak to není možné realizovat u všech kategorií našich výrobků. Norská vlna není tolik měkká a hodí se spíše na výrobky, které patří do kategorie střední vrstvy, nebo například ponožky Ragg.

Oproti tomu vlna Merino, které je pohodlnější a vhodná na výrobky typu spodního prádla. Vlna použitá na výrobky, které přicházejí do těsného kontaktu s pokožkou, by neměla svědit nebo škrábat. Norské ovce se během léta volně pasou v lese a na horách, a proto kvalita jejich vlny je poněkud drsnější v porovnání s vlnou Merino španělských ovcí, chovaných na uzavřených pastvách. Naše pozornost věnovaná společenské odpovědnosti pomáhá vytvářet udržitelné a pro životní prostředí přátelské kolekce produktů. V následujících letech bude tento přístup ještě důležitější a bude se i více odrážet na budoucích kolekcích našich výrobků.